Zabytki Lublina

Zamek Królewski

Zamek Królewski

Zamek Królewski był siedzibą Jagielonów. Rodzina królewska zatrzymywała się w nim podróżując z Krakowa do Wilna i z Wilna do Krakowa. Z władysławem Jagiełłą. przyjeżdżała tu Królowa Jadwiga. Jan Długosz, najwybitniejszy polski historyk, tutaj uszył historii synów Kazimierza Jagielończyka. W Lubelskim zamku w 1569roku obradował sejm polsko litewski. Zamek po napadzie Tatarów został wymurowany, działo się to w 1341 roku.

Brama Krakowska

Brama Krakowska

Przy placu Władysława Łokietka wznosi się Brama Krakowska. W średniowieczu zaczynała się stąd droga do Krakowa. Brama Krakowska została wybudowana na polecenie Kazimierza Wielkiego. Dolna część bramy jest najstarsza, pochodzi z czasów średniowiecza. XV wieku brama dostała nadbudowę.

Trybunał Koronny

Trybunał Koronny

Trybunał Koronny pełnił funkcje ratusza. Najpierw był drewniany, a później murowany. Był kilka razy przebudowywany . Otaczały go stragany. Po wielkim pożarze szybko go odbudowano. W czas odprawiania kadencji przez Trybunał władze opuszczały ratusz przenosząc się na ulicę Archidiakońską.

Brama Grodzka

Brama Grodzka

Brama Grodzka leży na drodze od zamku królewskiego do bramy krakowskiej. zbudowano ją wraz z bramą krakowską po najeździe Tatarów w 1341 roku. Po najeździe tym król polski Kazimierz Wielki zezwolił na otoczenie miasta murem i wybudowanie bram. W XVI wieku za przejazd przez bramę pobierano opłatę.

Wieża Trynitarska

Wieża Trynitarska

Wieża Trynitarska była kiedyś zwykłą furtką klasztorną. Jej nazwa pochodzi od zakonu trynitarzy. Teraz wieża wygląda tak jak została zbudowana w 1819 roku przez Antonia Corazziego.

Archikatedra Lubelska

Archikatedra Lubelska

Archikatedra Lubelska została wybudowana pomiędzy 1586 a 1625 rokiem. Była to jedna z pierwszych budowli barokowych w Polsce. W 1797 roku władze austriackie zamknęły kościół i urządziły w nim magazyn zboża.