Jak pisać na klawiaturze
w języku rosyjskim?

Należy w tym celu:

 1. Zainstalować język rosyjski
 2. Dodać rosyjski układ klawiatury
 3. Ustalić sposób przełączania języków
 4. Poznać położenie poszczególnych liter na klawiaturze

Instalacja języka rosyjskiego

Przejdź do Panelu sterowania i wybierz ikonę Opcje regionalne i językowe. Przejdź do zakładki Języki i naciśnij przycisk Szczegóły widoczny na rysunku 1.

Okno dialogowe Opcje regionalne i językowe

Rysunek 1. Okno dialogowe Opcje regionalne i językowe

Ujrzysz okno dialogowe Usługi tekstowe i języki widoczne na rysunku 2.

Okno dialogowe Usługi tekstowe i języki

Rysunek 2. Okno dialogowe Usługi tekstowe i języki

Naciśnij przycisk Dodaj widoczny na rysunku 2. W oknie dialogowym, które się pojawi wybierz język rosyjski i rosyjską klawiaturę. Ilustruje to rysunek 3.

Dodawanie języka rosyjskiego

Rysunek 3. Dodawanie języka rosyjskiego

Po dodaniu języka rosyjskiego okno dialogowe widoczne na rysunku 2 będzie wygądało tak, jak na rysunku 4. Na liście języków pojawił się język rosyjski.

Po dodaniu języka rosyjskiego

Rysunek 4. Po dodaniu języka rosyjskiego

Przełączanie klawiatury

Przycisk Ustawienia klawiszy widoczny na rysunkach 2 oraz 4 prowadzi do okna dialogowego widocznego na rysunku 5. W oknie tym możesz zdefiniować skróty klawiszowe, które będą przełączały języki. Moim ulubionym rozwiązaniem jest przypisanie języków do sekwencji Ctrl+Shift+numer. Na przykład:

Ctrl+Shift+0   polski
Ctrl+Shift+1   rosyjski
Przełączanie układu klawiatury

Rysunek 5. Przełączanie układu klawiatury

Przełączanie układu klawiatury

Po zdefiniowaniu skrótów Ctrl+Shift+0 oraz Ctrl+Shift+1 możesz w prosty sposób zmieniać język, w którym piszesz. Po naciśnięciu skrótu Ctrl+Shift+1 język zostanie przełączony na rosyjski. Informuje o tym ikona RU widoczna w prawym dolnym narożniku ekranu (patrz rysunek 6).

Ikona języka

Rysunek 6. Ikona języka

Poznawanie układu klawiatury

Pozostało już tylko poznanie klawiatury. Przełącz język na rosyjski, włącz edytor tekstu i naciskaj po kolei wszystkie litery klawiatury:

qwertyuiop
asdfghjkl
zxcvbnm

Zamiast liter polskich ujrzysz rosyjską cyrylicę:

йцукенгшщз
фывапролд
ячсмить

Metodą prób i błędów odszukaj wszystkie litery alfabetu rosyjskiego i przygotuj odpowiednią ściągawkę. Stanowisko do pisania tekstów w językach polskim i rosyjskim jest gotowe do pracy.

Inne języki

W identyczny sposób możesz zainstalować dowolne inne języki i zdefiować sposób przełączania klawiatury, np.:

Ctrl+Shift+0   polski
Ctrl+Shift+1   rosyjski
Ctrl+Shift+2   niemiecki
Ctrl+Shift+3   francuski
Ctrl+Shift+4   hiszpański