Zrzuty ekranu

Do wykonywania zrzutów ekranu służy przycisk PrintScreen, oznaczany również jako PrintScrn. Przycisk ten znajduje się zazwyczaj z prawej strony klawiatury, powyżej przycisków Insert oraz Home.

Zdjęcie klawiatury komputerowej z zaznaczonym przyciskiem Print Screen

Po naciśnięciu przycisku wygląd ekranu zostaje umieszczony w postaci bitmapy w schowku. Jeśli wykonasz teraz — w dowolnym programie graficznym, np. Paint — operację wklej, to zawartość schowka:

Przykładowy zrzut ekranu wykonany przyciskiem Print Screen

zostanie wklejona w postaci obrazu.

Zrzut ekranu po wklejeniu w programie Paint

Kombinacja przycisków Alt+PrintScreen kopiuje do schowka bieżące okno. W ten sposób możesz do Painta wkleić np. okno programu Kalkulator:

Okno programu Kalkulator po wklejeniu w programie Paint