Pracownia programowania I

Kolokwium
18 kwietnia 2007 r.

Zadanie 1

Dany jest plik tekstowy o nazwie zwierzeta.txt i zawartości:

ssaki	kot,lis,koń
ptaki	wróbel,wrona
płazy	żaba,rzekotka
...

Liczba wierszy w pliku może być dowolna, separatorem kolumn jest znak tabulacji oraz przecinek. Pierwsza linijka oznacza, że do grupy zwierząt o nazwie ssaki należą zwierzęta kot, lis i koń. Napisz skrypt w PHP, który wyświetli dane z pliku zwierzeta.txt w postaci dwupoziomowej listy wypunktowanej ol.

Zadanie 2

Dany jest plik tekstowy o nazwie adam-malysz.txt i zawartości:

Planica|25 marca 2007|220
Zakopane|2 stycznia 2004|107
...

Liczba wierszy w pliku może być dowolna. Każdy wiersz zawiera informacje na temat jednego skoku Adama Małysza: nazwę skoczni (np. Planica), datę skoku (np. 25 marca 2007) i odległość (np. 220). Napisz skrypt w PHP, który wyświetli dane z pliku adam-malysz.txt w postaci czterokolumnowej tabeli HTML. W pierwszej kolumnie umieść numer porządkowy, w drugiej — nazwę skoczni, w trzeciej — datę, a w czwartej — odległość skoku.