przewiń do treści

HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty

Włodzimierz Gajda

Serdecznie dziękuję:

  • Za współpracę, pomoc w poznawaniu XHTML i CSS oraz różne cenne wskazówki studentom, którzy w latach 1997 — 2007 uczestniczyli w prowadzonych przeze mnie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zajęciach z Sieci komputerowych, Systemów Operacyjnych oraz Pracowni programowania.
  • Twórcom witryn http://monika.univ.gda.pl/~literat/ oraz http://www.literatura.zapis.net.pl.
  • Panu redaktorowi Krystianowi Grzenkowiczowi za pięć lat owocnej współpracy. Duża część materiału zawartego w książce stanowi fragmenty artykułów, które opublikowałem na łamach Magazynu INTERNET.
  • Panu redaktorowi Krzysztofowi Zemankowi za pomoc w przygotowaniu książki i cierpliwość.
  • Mojemu koledze Pawłowi Pylakowi za napisanie, specjalnie na potrzeby książki, nowej wersji programu NotH.
  • Ludziom tworzącym serwis A List Apart za bezpłatne udostępnianie artykułów najwyższej jakości.
  • Panu Jurkowi za udostępnienie kolekcji kapsli.
  • Swojej rodzinie: Beacie, Kasi, Tomkowi i Bartusiowi — za wsparcie i pomoc.
Włodzimierz Gajda,
12 lipca 2006 r.

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0