Wykluczające pole wyboru (radiobutton)

POLSKA
NIEMCY
FRANCJA
WŁOCHY