Kontrolka input


(value="Jan")
(maxlength="8", tj. maksymalnie 8 znaków)
(size="4", szerokość pola wynosi 4 znaki)