Właściwość tabindex

Naciśnij kilkukrotnie klawisz tabulacji i obserwuj położenie kursora.

(2)
(1)
(4)
(3)