Jan Kochanowski

Fraszki

  1. Do gościa
  2. Na nabożną
  3. Na starą
  4. Na swoje księgi
  5. Raki
  6. Sen

Do gościa

Jesli darmo masz te książki,
A spełna w wacku pieniążki,
Chwalę twą rzecz, gościu-bracie,
Bo nie przydziesz ku utracie;
Ale jesliś dał co z taszki,
Nie kupiłeś, jedno fraszki.