Jan Kochanowski

Fraszki

  1. Do gościa
  2. Na nabożną
  3. Na starą
  4. Na swoje księgi
  5. Raki
  6. Sen