Kolory nazwane XHTML/CSS/JavaScript

lp. Kolor Nazwa koloru Kod koloru
lp. Kolor Nazwa koloru Kod koloru
1. AliceBlue F0F8FF
2. AntiqueWhite FAEBD7
3. Aqua 00FFFF
4. AquaMarine 7FFFD4
5. Azure F0FFFF
6. Beige F5F5DC
7. Bisque FFE4C4
8. Black 000000
9. BlanchedAlmond FFEBCD
10. Blue 0000FF
11. BlueViolet 8A2BE2
12. Brown A52A2A
13. BurlyWood DEB887
14. CadetBlue 5F9EA0
15. Chartreuse 7FFF00
16. Chocolate D2691E
17. Coral FF7F50
18. CornflowerBlue 6495ED
19. Cornsilk FFF8DC
20. Crimson DC143C
21. Cyan 00FFFF
22. DarkBlue 00008B
23. DarkCyan 008B8B
24. DarkGoldenRod B8860B
25. DarkGray A9A9A9
26. DarkGreen 006400
27. DarkKhaki BDB76B
28. DarkMagenta 8B008B
29. DarkOliveGreen 556B2F
30. DarkOrange FF8C00
31. DarkOrchid 9932CC
32. DarkRed 8B0000
33. DarkSalmon E9967A
34. DarkSeaGreen 8FBC8F
35. DarkSlateBlue 483D8B
36. DarkSlateGray 2F4F4F
37. DarkTurquoise 00CED1
38. DarkViolet 9400D3
39. DeepPink FF1493
40. DeepSkyBlue 00BFFF
41. DimGray 696969
42. DodgerBlue 1E90FF
43. FireBrick B22222
44. FloralWhite FFFAF0
45. ForestGreen 228B22
46. Fuchsia FF00FF
47. Gainsboro DCDCDC
48. GhostWhite F8F8FF
49. Gold FFD700
50. GoldenRod DAA520
51. Gray 808080
52. Green 008000
53. GreenYellow ADFF2F
54. HoneyDew F0FFF0
55. HotPink FF69B4
56. IndianRed CD5C5C
57. Indigo 4B0082
58. Ivory FFFFF0
59. Khaki F0E68C
60. Lavender E6E6FA
61. LavenderBlush FFF0F5
62. LawnGreen 7CFC00
63. LemonChiffon FFFACD
64. LightBlue ADD8E6
65. LightCoral F08080
66. LightCyan E0FFFF
67. LightGoldenRodYellow FAFAD2
68. LightGreen 90EE90
69. LightGrey D3D3D3
70. LightPink FFB6C1
71. LightSalmon FFA07A
72. LightSeaGreen 20B2AA
73. LightSkyBlue 87CEFA
74. LightSlateBlue 8470FF
75. LightSlateGray 778899
76. LightSteelBlue B0C4DE
77. LightYellow FFFFE0
78. Lime 00FF00
79. LimeGreen 32CD32
80. Linen FAF0E6
81. Magenta FF00FF
82. Maroon 800000
83. MediumAquaMarine 66CDAA
84. MediumBlue 0000CD
85. MediumOrchid BA55D3
86. MediumPurple 9370D8
87. MediumSeaGreen 3CB371
88. MediumSlateBlue 7B68EE
89. MediumSpringGreen 00FA9A
90. MediumTurquoise 48D1CC
91. MediumVioletRed C71585
92. MidnightBlue 191970
93. MintCream F5FFFA
94. MistyRose FFE4E1
95. Moccasin FFE4B5
96. NavajoWhite FFDEAD
97. Navy 000080
98. OldLace FDF5E6
99. Olive 808000
100. OliveDrab 6B8E23
101. Orange FFA500
102. OrangeRed FF4500
103. Orchid DA70D6
104. PaleGoldenRod EEE8AA
105. PaleGreen 98FB98
106. PaleTurquoise AFEEEE
107. PaleVioletRed D87093
108. PapayaWhip FFEFD5
109. PeachPuff FFDAB9
110. Peru CD853F
111. Pink FFC0CB
112. Plum DDA0DD
113. PowderBlue B0E0E6
114. Purple 800080
115. Red FF0000
116. RosyBrown BC8F8F
117. RoyalBlue 4169E1
118. SaddleBrown 8B4513
119. Salmon FA8072
120. SandyBrown F4A460
121. SeaGreen 2E8B57
122. SeaShell FFF5EE
123. Sienna A0522D
124. Silver C0C0C0
125. SkyBlue 87CEEB
126. SlateBlue 6A5ACD
127. SlateGray 708090
128. Snow FFFAFA
129. SpringGreen 00FF7F
130. SteelBlue 4682B4
131. Tan D2B48C
132. Teal 008080
133. Thistle D8BFD8
134. Tomato FF6347
135. Turquoise 40E0D0
136. Violet EE82EE
137. VioletRed D02090
138. Wheat F5DEB3
139. White FFFFFF
140. WhiteSmoke F5F5F5
141. Yellow FFFF00
142. YellowGreen 9ACD32

Źródło: Client-Side JavaScript Reference Version 1.3 (ClientReferenceJS13.pdf) rozdział IV.B s. 669.