Przedrostki występujące w nazwach jednostek wtórnych

Przedrostek Oznaczenie Wielokrotność
Podwielokrotność
tera- T 1012 = 1 000 000 000 000
giga- G 109 = 1 000 000 000
mega- M 106 = 1 000 000
kilo- k 103 = 1 000
hekto- h 102 = 100
deka- da 101 = 10
- - 100 = 1
decy- d 10-1 = 0,1
centy- c 10-2 = 0,01
mili- m 10-3 = 0,001
mikro- m 10-6 = 0,000 001
nano- n 10-9 = 0,000 000 001
piko- p 10-12 = 0,000 000 000 001
femto- f 10-15 = 0,000 000 000 000 001
atto- a 10-18 = 0,000 000 000 000 000 001