Rower Janka jest szybki.

Ania ogląda piękną książkę.

Tomek odwiedził chorego kolegę.

©Lorem ipsum
Wszelkie prawa zastrzeżone.