przewiń do treści

HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty

Włodzimierz Gajda

Witryna jest dodatkiem do książki zatytułowanej „HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty” wydanej przez wydawnictwo Helion w październiku 2007 roku.

Znajdziesz tutaj wszystkie:

omówione w książce.

Wszystkie projekty, ćwiczenia i fotografie zawarte na witrynie mogą być wykorzystywane — oprócz prywatnych, niekomercyjnych zastosowań — również do prowadzenia lekcji, szkoleń oraz kursów wszelkiego typu, we wszelkich rodzajach szkół i uniwersytetów. Zdjęcia mogą być rozpowszechniane przez umieszczanie na szkolnych serwerach WWW, FTP i serwerach plików oraz rozprowadzane wśród uczniów, studentów i sluchaczy na dowolnych nośnikach.

Włodzimierz Gajda,
12 sierpnia 2007 r.

Reklama

Szkolenia z Symfony 2.0